• Marinbiologisk miljøundersøkelse i Namsos havn og indre Namsenfjorden i 2012 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni (Research report, 2012)
   Denne rapporten tar for seg de marine miljøforholdene ved Namsos i 2012. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Namsos kommune. Rapporten omfatter undersøkelser av hydrografi, næringssalter, kornfordeling og kjemiske ...
  • Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene utenfor Sakseid avfallsdeponi 2014 

   Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en miljøundersøkelse ved Sakseidvågen avfallsdeponi. Rapporten presenterer resultatene fra sedimentprøver og hydrografiprøver tatt i februar 2014. Resultatene er sammenlignet med ...
  • Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Svartasmoget avfallsplass i 2014 

   Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en miljøundersøkelse fra Storavika og Stokksundet som er resipient for sigevannet fra Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS sitt deponi i Svartasmoget. Rapporten presenterer ...
  • Marinbiologisk undersøkelse i Nesaosen og Innværfjorden i Bømlo kommune 

   Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra miljøundersøkelser i henholdsvis Innværfjorden og Nesasosen.
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2012. 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin (Research report, 2013)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • MOM C undersøkelse ved lokaliteten Tranøya ved Vallersund, Bjugn kommune i 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tranøya, nordøst for Vallersund i Bjugn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved Gjessingen i Åfjord kommune, mars 2012 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Gjessingen i Flesafjorden i Åfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved Hausan i Hemne kommune, januar 2012 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Hausan i Hemne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Korsneset i Halsa kommune, mars 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Korsneset i Vinjefjorden i Halsa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved lokalitet Edøya i Hitra kommune, Mai 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Edøya i Frøyfjoden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Stokkvika i Hemne kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Stokkvika i Hemnefjorden i Hemne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Urda i Surnadal kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Urda i Trangfjorden i Surnadal kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Fuglåsen, Smøla kommune August 2012 

   Haugen, Rune; Hatlen, Kristin; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Fuglåsen i Ramsøyfjorden, Smøla kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hafsmo i Hemnfjorden, Snillfjord kommune, september 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Hafsmo i Hemnfjorden, Snillfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kråka, Smøla kommune August 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kråka, nord av Hopen, Smøla kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Omsøyholman i Hitra kommune, Mai 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Omsøyholman i Frøyfjorden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rundklumpen, Bjugn kommune August 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rundklumpen i Valsfjorden, Bjugn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Sandholmen i Sandøy kommune Mars 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved oppdrettslokaliteten Sandholman nord i Harøyfjorden, Sandøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Storskogøya i Snillfjord kommune, april 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved oppdrettslokaliteten Storskogøya, ved Sundlandet sør i Trondheimsleia, Snillfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOM-C undersøkelse fra settefisklokalitet Kjørsvikbugen i Aure kommune i 2013 

   Haugen, Rune; Hatlen, Kristin; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor utslippet til settefiskanlegget ved Kjørsvikbugen, i Aure kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...