• Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Dahlgren, Thomas (Research report, 2015)
   In 2013 to 2014 a recipient survey was conducted to be used for an application to not have to perform secondary treatment of sewage in relation to a potential new sewage treatment facility.
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Resipientundersøkelsene av fjordsystemene rundt Bergen i 2013 er den tredje overvåkingsundersøkelsen i perioden 2011-2015. I årets undersøkelse ble det tatt prøver i: Arnavågen og Sørfjorden til Knarvik (Område 1); Dolviken, ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015, Årsrapport 2015 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra det femte året i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2015 sammen ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. Årsrapport 2014 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Hadler- Jacobsen, Silje; Lode, Torben; Johannessen, Per; Alme, Øydis (Research report, 2015)
   Denne rapporten presenterer resultatene i det påbegynte miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2014 sammen med ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Årsrapport 2016 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per (Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra det sjette året i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2016, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2016 sammen ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...