• MOM C-undersøkelse ved Andholmen 1 og 2 i Smøla kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettsanleggene Andholmen 1 og 2 i Smøla kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...
  • MOM C-undersøkelse ved Rataren II i Frøya kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rataren I og II i Frøya kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...
  • MOM C-undersøkelse ved Sandøya III i Roan kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Sandøya III i Roan kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Singsholmen i Hitra kommune, 2011. 

   Kjerstad, Arild; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Viser til rapport ”Kartlegging av miljøforhold rundt lokaliteten Singsholmen”, datert 02.03.2009 (Kjerstad, 2009). Feltarbeid på denne undersøkelsen ble utført 21.01.2009. Dette var en utvidet MOM B-undersøkelse for å ...