• Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement 

   Hagen, Ingerid Julie; Ugedal, Ola; Jensen, Arne Johan; Lo, Håvard; Holthe, Espen; Bjøru, Bjørn; Florø-Larsen, Bjørn; Sægrov, Harald; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Many salmonid populations are of conservation concern, and the release of hatchery-produced juveniles is a frequently used measure to alleviate declines and increase harvest opportunities. While such releases may be of ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva i perioden 2014-2018 

   Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Hagen, Ingerid Julie; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph (LFI Uni Miljø, Research report, 2019)
   Utdrag: Årøyelva er kjent for å være en god lakseelv med en betydelig andel storvokst laks, og har status som nasjonalt laksevassdrag. For å øke kunnskapsstatusen om laksebestanden og effekten av vassdragsreguleringene i ...
  • Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks? 

   Pulg, Ulrich; Karlsson, Sten; Diserud, Ola H.; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lennox, Robert J. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   Innkrysning av rømt oppdrettslaks vurderes som en av de største truslene mot villaks. Overvåking av innkrysning og innsig av oppdrettslaks samt uttak av oppdrettsfisk gjennomføres i en rekke lakseelver. I mindre kystvassdrag ...
  • Wild salmonids are running the gauntlet of pathogens and climate as fish farms expand northwards 

   Vollset, Knut; Lennox, Robert J.; Davidsen, Jan Grimsrud; Eldøy, Sindre Håvarstein; Isaksen, Trond Einar; Madhun, Abdullah Sami; Karlsson, Sten; Miller, Kristina M (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Salmon farming has multiplied from a side business of coastal farmers to one of the world's major aquaculture species. This has dramatically altered the disease dynamics between farmed and wild salmonids. As salmon fish ...