• Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre - en effektstudie 

   Jakobsen, Reidar; Solholm, Roar (Skriftserien, Nr. 1 - 2009, Report, 2009)
   I forbindelse med opprettelsen av Statens barnevern (Bufetat) i 2004, utlyste det daværende Barne- og familiedepartementet (BFD) forsknings- og utviklingsmidler til styrking av barnevernfeltet. I den forbindelse utarbeidet ...
  • Hjelp til å avdekke vold og overgrep mot barn og unge 

   Tonheim, Milfrid; Danielsen, Hilde; Jakobsen, Reidar (Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer en evaluering av tverrfaglige konsultasjonsteam knyttet til saker med mistanke om vold eller overgrep mot barn. Evalueringens formål var «å fremskaffe kunnskap som kan gi grunnlag for å vurdere ...
  • Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol 

   Patras, Joshua; Saus, Merete; Douglas, Marcela; Bjørknes, Ragnhild; Gammelsæther, Siri; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Halvorsen, Therese; Haug, Ida Mari; Risholm, Ragnhild; Øktedalen, Tuva; Jakobsen, Reidar; Neumer, Simon-Peter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background Raising children in new social and cultural contexts can be challenging for parents. In order to help parents address these challenges, the Norwegian government has instituted a policy of mandatory parent ...
  • Psykiske vansker hos hjemmeboende barn med tiltak fra barnevernet 

   Iversen, Anette Christine; Havik, Toril; Jakobsen, Reidar; Stormark, Kjell Morten (Norges Barnevern, Journal article, 2008)
   Gjennom et samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region Vest har Barnevernets utviklingsenter på Vestlandet undersøkt psykisk helse blant barn i 10-12 års alder som mottar tiltak fra barnevernet mens ...
  • Stolt av PRIDE : en evaluering av PRIDE-grunnopplæring 

   Havik, Toril; Jakobsen, Reidar; Moldestad, Bente (Skriftserien, nr. 2 - 2007, Report, 2007)
   Evalueringen av PRIDE-grunnopplæring bygger på informasjon fra tidligere deltagere, og fra PRIDE-ledere, PRIDE-seniortrenere og Fosterhjemtjenester. Informasjon har i det vesentlige blitt innhentet gjennom spørreskjema. I ...