• Company efforts to improve occupational health? The case of the Norwegian electric energy sector in a restructuring period 

   Mikkelsen, Aslaug; Landsbergis, Paul; Bakke, Åshild; Gundersen, Marianne; Jøsendal, Kari (Research report, 2002)
   During the 1990’s the individual employees have experienced changes in job content and increased demands on flexibility and learning. In the same period the psychosocial work problems and sick leave have increased. The aim ...
  • Consequences of critical events for the social contruction of corporate social responsibility 

   Mikkelsen, Aslaug; Engen, Ole Andreas; Steineke, J.M.; Jøsendal, Kari; Grønhaug, K. (Research report, 2005)
   Applying a social constructivist approach, this paper examines the extent to which critical events in the oil and gas industry influence knowledge and knowledge transfer of corporate social responsibility (CSR). Public ...
  • Den samfunnsmessige betydninga av prosessindustrien på Sør-Vestlandet 

   Gjerstad, Brita; Jøsendal, Kari (Research report, 2007)
   IRIS har gjennomført ei kartlegging av den betydning prosessbedrifter i Hardanger, Sunnhordland, Haugalandet og Ryfylke har for samfunnet rundt. Kartlegginga har tatt utgangspunkt i følgjande to problemstillingar: i) kva ...
  • Evaluering av Etablererskolen for kvinner i Rogaland (EKR) 

   Jøsendal, Kari (Research report, 2003)
   Etablererskolen for kvinner i Rogaland (EKR) er delt inn i tre trinn. Trinn 1 er for de som har en forretningsidè, men som ennå ikke er kommet i gang med egen virksomhet. Trinn 2 er for de som er i etableringsfasen, men ...
  • Kreative næringer i Rogaland 

   Jøsendal, Kari; Berg, Christin; Claussen, Tor (Research report, 2004)
   Kreative næringer har de senere år fått økende oppmerksomhet i Europa, USA og Asia. Hva de ulike land velger å inkludere i de kreative næringene kan variere. Imidlertid inneholder flere analyser som er gjort av disse ...
  • Kreative næringer i Rogaland 2008 

   Jøsendal, Kari; Berg, Christin; Solheim, Anne; Stevenson, Barclay (Research report, 2009)
   Kreative næringer1 er en sektor i sterk vekst. I perioden 2000–2005 var det en gjennomsnittlig vekst i internasjonal handel med varer og tjenester i denne sektoren på 8,7 prosent (UNCTAD, 2008). Verdien av eksporten på ...
  • Medarbeiderundersøkelse for Apotekene Vest 

   Lie, Terje; Holte, Kari Anne; Olsen, Espen; Jøsendal, Kari (Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i foretaksgruppen Helse Vest i tidsrommet mai - juli 2003. Resultatene i rapporten er utarbeidet for Apotekene Vest, men ...
  • Medarbeiderundersøkelse i foretaksgruppen Helse Vest 

   Holte, Kari Anne; Lie, Terje; Olsen, Espen; Gundersen, Marianne; Jøsendal, Kari; Mikkelsen, Aslaug (Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i foretaksgruppen Helse Vest i tidsrommet mai – juli 2003. Spørreskjemaet består av anerkjente instrumenter som er ...
  • Tre eller fire uker hjemme? 

   Mikkelsen, Aslaug; Helgesen, Svein; Jøsendal, Kari; Karlsen, Jan Erik; Ringstad, Arne Jarl; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   RF-Rogalandsforskning fikk i oktober 2000 forespørsel fra Norsk Rederiforbund om å gjennomføre et prosjekt om forholdet mellom sikkerhet og innføring av fire versus tre uker hjemme som arbeidstidsordning for offshoreansatte ...
  • Utvikling av den audiovisuelle næring i Rogaland 

   Jøsendal, Kari; Hauge, Jarleiv (Research report, 2005)
   sysselsettingsmessig betydning. Den sentrale problemstillingen i prosjektet Utvikling av den audiovisuelle næring i Rogaland er hvordan den audiovisuelle næringen kan bli konkurransedyktig og bærekraftig i et langsiktig ...