• Effektevaluering av ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding: underveisrapport 

   Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene Larsen; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Research report, 2016-09)
   Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ Tjenesteavdelingen lyste i september 2014 ut anskaffelse av evaluering av forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV)etter seks måneders sykmelding. I Prop. 93 S (2013-2014) tilleggsbevilgninger ...
  • Sluttrapport for forsøk med ny medisinsk vurdering (NMV) etter seks måneders sykmelding 

   Mæland, Silje; Monstad, Karin; Holmås, Tor Helge; Øyeflaten, Irene Larsen; Husabø, Elisabeth; Aamland, Aase (Research report, 2018-03-09)
   Forsøket ny medisinsk vurdering (NMV) ved seks måneders sykmelding ble initiert fra politisk hold, og igangsatt våren 2015. Forsøket er er regulert av «Forskrift om forsøksordning med ny medisinsk vurdering av en annen ...