• Alminnelige helseplager i legevakt 

   Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-01)
   Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten med ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2007 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-09)
  • Årsstatistikk fra legevakt 2008 og 2009 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2010-12)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2009. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2010 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2011-06)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2010. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2011 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2012-07)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2011. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2012 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2013-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2012. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2013 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2014-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2013. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2014 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport; 2-2015, Research report, 2015-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2015 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report, 2016-04)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2015. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2016 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Research report; Peer reviewed, 2017-05-18)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2016. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport; 2-2018, Research report, 2018-03-22)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2018 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2019-04-24)
  • Årsstatistikk fra legevakt 2019 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2020)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2019. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2020 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2021)
   Dette er trettende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2019, mens denne inneholder data fra 2020. Det er behov for presise data fra aktivi-teten på legevakt, og ...
  • Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Rapport, Research report, 2012-05)
   Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
  • Bruk av uspesifikke diagnosekoder på legevakt 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Primærlegene setter diagnosekoder på alle regningskort. Formålet med studien var å kartlegge bruk av uspesifikke diagnosekoder som kan svekke validiteten av statistikk og sykdomsovervåkning. MATERIALE OG ...
  • Contact characteristics and factors associated with the degree of urgency among older people in emergency primary health care: a cross-sectional study. 

   Haraldseide, Lisa Marie; Sortland, Linn Solveig; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background As the proportion of older people increases, so will the consumption of health services. The aim of this study was to describe the contact characteristics among older people and to identify factors associated ...
  • Ein studie av innføring av nasjonalt legevaktnummer 116117 i utvalde legevakter 

   Hunskår, Steinar; Raknes, Guttorm (Rapport nr. 5-2015, Research report, 2015)
   Nasjonalt legevaktnummer 116117 vart tatt i bruk i heile Noreg 1. september 2015. Føremålet er mellom anna å gjere det lett å få fatt i legevakt uansett kor ein måtte vere, og å medverke til meir riktig bruk av naudnummera. ...
  • ...er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt 

   Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-01)
  • Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid 

   Sandvik, Hogne; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Rapport, Report, 2010-02)