• Alminnelige helseplager i legevakt 

   Welle-Nilsen, Lina Kristin; Morken, Tone; Granås, Anne Gerd; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-01)
   Introduksjon: Alminnelige helseplager hevdes å stå for en betydelig andel legekonsultasjoner. Med alminnelige helseplager menes i denne sammenheng helseplager som pasienten med enkle tiltak selv kan håndtere. Hensikten med ...
  • Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Rapport, Research report, 2012-05)
   Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
  • Bruk av uspesifikke diagnosekoder på legevakt 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Primærlegene setter diagnosekoder på alle regningskort. Formålet med studien var å kartlegge bruk av uspesifikke diagnosekoder som kan svekke validiteten av statistikk og sykdomsovervåkning. MATERIALE OG ...
  • Contact characteristics and factors associated with the degree of urgency among older people in emergency primary health care: a cross-sectional study. 

   Haraldseide, Lisa Marie; Sortland, Linn Solveig; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background As the proportion of older people increases, so will the consumption of health services. The aim of this study was to describe the contact characteristics among older people and to identify factors associated ...
  • Ein studie av innføring av nasjonalt legevaktnummer 116117 i utvalde legevakter 

   Hunskår, Steinar; Raknes, Guttorm (Rapport nr. 5-2015, Research report, 2015)
   Nasjonalt legevaktnummer 116117 vart tatt i bruk i heile Noreg 1. september 2015. Føremålet er mellom anna å gjere det lett å få fatt i legevakt uansett kor ein måtte vere, og å medverke til meir riktig bruk av naudnummera. ...
  • ...er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt 

   Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-01)
  • Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid 

   Sandvik, Hogne; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Rapport, Report, 2010-02)
  • Fastlegers tidsbruk 

   Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Eikeland, Ole Johan; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Research report, 2018-02-15)
   Helse- og omsorgsdepartementet har i 2017 bedt Helsedirektoratet gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger fordeler sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper. Helsedirektoratet ba Nasjonalt kompetansesenter ...
  • Fastlønn ved legevaktarbeid 

   Godager, Geir; Iversen, Tor; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; Rapport nr. 4-2015, Research report, 2015-12-15)
   Det er en viktig målsetning i den nasjonale helsepolitikken at det skal være lik tilgang til helsetjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted. Dagens legevaktordning, der befolkningen tilbys et lokalt forankret ...
  • From direct attendance to telephone triage in an emergency primary healthcare service: An observational study 

   Midtbø, Vivian; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Johansen, Ingrid Hjulstad; Hunskår, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Objectives To describe how an intervention to limit direct attendance in an emergency primary healthcare service affected the contacts to the clinic and the level of care given, and which factors were associated with a ...
  • Helicopter emergency medical service (HEMS) activity after increased distance to out-of-hours services: an observational study from Norway 

   Nystøyl, Dag Ståle; Røislien, Jo; Østerås, Øyvind; Hunskår, Steinar; Breidablik, Hans Johan; Zakariassen, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Organizational changes in out-of-hour (OOH) services may have unintended consequences for other prehospital services. Reports indicate an increased use of helicopter emergency medical services (HEMS) after ...
  • Henvendelser til Livskrisehjelpen i Bergen 2006 

   Try, Eva; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Research report, 2008-10)
   Bakgrunn: Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er et lavterskeltilbud for personer som har opplevd psykososiale kriser. Hensikten med denne studien var å kartlegge henvendelsene til Livskrisehjelpen, henvendelsesårsaker ...
  • Impact on core values of family medicine from a 2-year Master's programme in Gezira, Sudan: observational study 

   Mohamed, Khalid Gaffer; Abdelrahman, Samira Hamid; Malik, Elfatih M.; Hunskår, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background Training of family physicians should include not only clinical and procedural skills, but also core values as comprehensive care, continuity of care, leadership and patient-centeredness. The Gezira Family ...
  • Influensapandemien høsten 2009: Henvendelser til legevakt 

   Press, Kenneth; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2010-04)
   I forbindelse med den forventede influensapandemien høsten 2009 tok Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen initiativ til en bredt anlagt undersøkelse for å studere sykdommen og dens konsekvenser. Nasjonalt kompetansesenter ...
  • Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 

   Aasmoe, Nanfrid; Andersen, Cathrine Møller; Hunskår, Steinar; Hansen, Elisabeth Holm (Research report, 2001-10)
   Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved Porsgrunn legevakt om fastlegeordningen og pasienttilstrømming til legevakten i 2006. Formålet med studien var å undersøke om det var pasienter tilhørende legesentra eller ...
  • Kjennskap til og bruk av legevakt- og nødnummer - en befolkningsundersøkelse 

   Morken, Tone; Øen, Terje Olav; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2012)
  • Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

   Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Research report; Peer reviewed, 2017-12-11)
   På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007 

   Morken, Tone; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Zakariassen, Erik (Research report, 2008-01)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 

   Morken, Tone; Hansen, Elisabeth Holm; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2009-12)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2016. 

   Morken, Tone; Myhr, Kjetil; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Research report, 2016-09-30)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) startet opp 1. august 2005. En av Nklms hovedoppgaver var å etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Nasjonalt legevaktregister skal blant annet gi grunnlag ...