• Interkommunalt samarbeid: Konsekvenser, muligheter og utfordringer 

   Leknes, Einar; Gjertsen, Einar; Holmen, Ann Karin Tennås; Lindeløv, Bjarne; Aars, Jacob; Sletnes, Ingun; Røiseland, Asbjørn (Research report, 2013)
   De viktigste konklusjonene fra denne studien om hva konsekvensene av interkommunalt samarbeid er for norske kommuner er at det er fordelaktig for kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet, men gir noen ...
  • Storbyprosjektet: Underveisevaluering 

   Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (Research report, 2007)
   Storbyprosjektet er et av flere prosjekter som ble lansert på innovasjonskonferansen ”Innovasjon 2010” i februar 2004. I september 2004 ble storbyene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø invitert med ...