• Arbeidsfokus i et gruppetilbud for deltagere med ervervet hjerneskade 

   Hellem, Inger; Aas, Randi W. (Research report, 2010)
   Mål: Målet med studien var å utvikle ny kunnskap om hvordan personer med ervervet hjerneskade, pårørende og ergoterapeuter opplevde at det ble rettet oppmerksomhet mot arbeid og arbeidsdeltakelse ved gjennomføringen av et ...
  • WHOs ICF: En nasjonal presentasjon 

   Aas, Randi W.; Hellem, Inger; Ellingsen, Kjersti Lunde (Research report, 2008)
   Dette opplæringsmaterialet er laget til bruk for de som skal presentere eller introdusere International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) som er gitt ut av Verdens helseorganisasjon (WHO 2001). ...