• Driftsstyreforsøk ved tre skoler i Stavanger 

   Berg, Christin; Helgesen, Svein (Research report, 2001)
   Januar 1999 satte Stavanger kommunen i gang et forsøk med driftsstyrer ved skolene Smiodden, Tasta og Teinå. Denne rapporten presenterer en evaluering av forsøksordning gjennomført av RF - Rogalandsforskning høsten 2000. ...
  • Foreldrestyrte foreldregrupper, bevisstgjøring omkring rusmiddelbruk 

   Ramvi, Ellen; Helgesen, Svein (Research report, 2002)
   Hovedintensjonen med prosjektet har vært å utvikle og prøve ut nye måter å jobbe rusmiddelforebyggende på, med foreldre som hovedaktører. Målgruppen for prosjektet har vært foreldre flest, ikke primært personer som er ...
  • Kommunal meldingsordning - en vei til bedre brukerdialog? 

   Helgesen, Svein; Opedal, Ståle; Ringsrad, Arne Jarl (Research report, 2002)
   Denne rapporten inneholder en kortfattet beskrivelse av meldingsordningen i Larvik kommune og en vurdering og drøfting av ordningen, sett i lys av erfaringer fra oppstart i september 2000 til utgangen av år 2001. Vurderingene ...
  • Prosjekt ungdomssteg i Rogaland 

   Helgesen, Svein (Research report, 2002)
   I denne rapporten presenterer RF erfaringar og synspunkt frå konkrete forsøk på å restrukturera og fornya læringsarbeidet på ungdomssteget i sju grunnskolar i Rogaland: Austbø og Teinå skole i Stavanger, Tananger ungdomsskole ...
  • Tre eller fire uker hjemme? 

   Mikkelsen, Aslaug; Helgesen, Svein; Jøsendal, Kari; Karlsen, Jan Erik; Ringstad, Arne Jarl; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   RF-Rogalandsforskning fikk i oktober 2000 forespørsel fra Norsk Rederiforbund om å gjennomføre et prosjekt om forholdet mellom sikkerhet og innføring av fire versus tre uker hjemme som arbeidstidsordning for offshoreansatte ...