• Buried and forgotten—The non-fluvial characteristicsof postglacial rivers 

   Hauer, Christoph; Pulg, Ulrich (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   “The systematic analysis and understanding of channel‐forming processes of rivers must be expanded by including semi‐ and non‐fluvial geomorphological processes. Such processes were particularly driven by glaciation during ...
  • Critical flows in semi-alluvial channels during extraordinarily high discharges: Implications for flood risk management 

   Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Habersack, Helmut; Pulg, Ulrich (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   For channelized, flood-regulated rivers, morphological changes are avoided as much as possible. Extraordinarily high flows in the past, however, have demonstrated that channelized rivers may also become morphologically ...
  • Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 

   Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Flödl, Peter; Skoglund, Helge; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Økte nedbørsmengder har ført til større flomskaderisiko og behov for bedre flomrisikohåndtering. Samtidig skal miljøtilstand i vassdrag forbedres. Med tradisjonelle metoder medfører flomsikring imidlertid ofte en reduksjon ...
  • Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi 

   Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Flödl, Peter; Hauer, Christoph (Research report, 2019)
   Denne rapporten sammenstiller grunnlagsdata til vurdering av vannførings- og arealforhold samt nedkjøring av vannføring i Tokkeåi. Dessuten vurderes vandringsforhold og en mulig passesjeløsning over Helvetesfossen.
  • Long-term effects and cost-benefit analysis of eight spawning gravel augmentations for Atlantic salmon and Brown trout in Norway 

   Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Velle, Gaute; Hauer, Christoph; Dønnum, Bjørn Otto; Barlaup, Bjørn Torgeir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   River regulation alters flow and sediment regime, habitat availability, and ultimately the ecological functioning of rivers. Various restoration and mitigation measures have been developed to improve ecological function, ...
  • Miljødesign i restfeltet i Daleelva i Hordaland 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Hauer, Christoph (Research report, 2016)
   For å kunne fastsette en vannføring som tar hensyn til både fiske- og kraftproduksjonen, ble det utført nye undersøkelser i restfeltet i Daleelva. Fremgangsmåten rettet seg etter metodene som er beskrevet i miljødesignhåndboken. ...
  • Modellering av hydrologiske effekter ved å justere terskelen ved Storekvina i Kvina 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph (Research report, 2012)
   I forbindelse med en kartlegging av fysiske forhold med spesielt fokus på gyteområder i Kvina sommeren 2011, ble det avdekket en mulighet til å gjenskape et stort gyteområde ved justering av en terskel ved Storekvina. ...