• Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010–2014 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, A.; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, B.O.; Normann, Eirik S.; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, L.B.; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Vethe, A.; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2015)
   Siden bestandssammenbruddet på siste halvdel av 1960-tallet har blekebestanden vært avhengig av kultiveringstiltak i form av utsettinger av ungfisk. Blekeprosjektet, som startet opp i 1999, har som mål å iverksette tiltak ...
  • Empirical support for sequential imprinting during downstream migration in Atlantic salmon (Salmo salar) smolts 

   Haraldstad, Tormod; Forseth, Torbjørn; Olsen, Esben M.; Haugen, Thrond O.; Höglund, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The precise homing of Atlantic salmon to their natal river and spawning grounds is the foundation for locally adapted genetically differentiated populations across rivers or across river sections. A sequential imprinting ...
  • Gytefisktelling i Suldalslågen høsten 2023 

   Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Haraldstad, Tormod (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
   Ved drivtelling i Suldalslågen 16.-17. november 2023 ble det registrert 926 laks, fordelt på 210 smålaks, 457 mellomlaks og 259 storlaks, samt 968 aure. Det var mulig å observere merkestatus for 575 laks, hvorav 313 var ...
  • Kartlegging av utvalgte sjøaurebekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016. 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Haraldstad, Tormod; Hindar, Kjetil (LFI – Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2017)
   Det ble utført en kartlegging av det fysiske habitatet i alt 19 bekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016. I tillegg ble det utført et elektrisk fiske og tatt vannprøver i noen av de samme bekkene samt i noen andre ...
  • Nidelva - Kunnskapsoppsummering av fiskebiologiske forhold 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Haraldstad, Tormod; Anders, Lamberg (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   NVE skal i den kommende planperioden, vurdere nødvendige miljøtiltak for å nå de fastsatte miljømål for Nidelva. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag for dette arbeidet, ønsket NVE at Agder Energi laget en samlet rapport ...
  • Otra – Effekter av regulering på fiskeproduksjonen i anadrom del 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Floedl, P.; Haraldstad, Tormod; Hauer, Christoph; Johansen, Kurt; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
  • Predicting the nationwide outmigration timing of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts along 12 degrees of latitude in Norway 

   Vollset, Knut; Lennox, Robert J.; Lamberg, Anders; Skaala, Øystein; Sandvik, Anne Dagrun; Sægrov, Harald; Kvingedal, Eli; Kristensen, Torstein; Jensen, Arne Johan; Haraldstad, Tormod; Barlaup, Bjørn Torgeir; Ugedal, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Aim Accurate predictions about transition timing of salmon smolts between freshwater and marine environments are key to effective management. We aimed to use available data on Atlantic salmon smolt migration to predict ...
  • Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius; Normann, Eirik; Espedal, Espen Olsen; Wiers, Tore; Skoglund, Helge; Karlsson, Sten; Wacker, Sebastian; Diserud, Ola Håvard; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut; Haraldstad, Tormod; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid Myklebust; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Lennox, Robert; Nilsen, Cecilie Iden; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Åtland, Åse; Stenberg, Sondre Kvalsvik; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad Kenneth; Furnes, Håkon; Borge, Asbjørn; Borge, Arvid; Sandal, Inge; Stranzl, Sebastian Franz; Hoelting, Kristin; Henden, Geir Ove; Lo, Håvard; Bjøru, Bjørn (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Målet for redningsaksjonen er å reetablere Vossolaksen som en selvreproduserende og høstbar bestand som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Med grunnlag i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon og ...
  • Slep av laksesmolt fra Storelva som avbøtende tiltak mot estuarine blandsoner - Smoltårgang 2022 

   Haraldstad, Tormod; Johansen, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2022)
   Statsforvalteren i Agder ønsket at NORCE LFI skulle videreføre fangst og transport av smolt i Storelva forbi områder med gjedde, samt områder med giftig aluminium i brakkvann. Data skulle samrapporteres med tidligere ...