• Vold i nære relasjoner på et overgrepsmottak: Ressursbruk og kompetansebehov 

      Gustavsen, Linda Mølgaard; Alsaker, Kjersti (Rapport nr. 2-2013, Research report, 2013-05)
      Introduksjon: Nordlandsforskning sin evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge (1) «Det beste må ikke bli det godes fiende» påpeker at få overgrepsmottak i Norge gir et tilbud til vold i nære relasjoner. Med ...