• Boligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofiler 

   Meland, Kjersti V.; Gjerstad, Brita; Kraaijeveld, Arjen; Gjerstad-Sørensen, Ragnhild; Thorbjørnsen, Nina; Fresvik, Annette; Vatn, Elin (Research report, 2024)
   Rapporten presenterer funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre pilotboliger tilpasset tre beboerprofiler med alvorlig rus og psykiske lidelser (ROP) som vil stå ferdigstilt i Karmøy kommune høsten 2024. Forskningsprosjektet ...
  • Forstudie av næringspotensialet i Karmøy kommunes sjøarealer 

   Fresvik, Annette (Working paper, 2020)
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2021 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Fresvik, Annette; Myhr, Sindre (Research report, 2021)
   Rapporten er tredje utgave av Forventningsbarometer for Nord-Norge, gjennomført på oppdrag av Sparebank 1 Nord-Norge. Undersøkelsen kartlegger bedrifters og offentlige aktørers forventninger på en del sentrale indikatorer ...
  • "Nomader på lavterskel? - Boligløsninger for personer med rusproblemer og psykiske lidelser" 

   Sørly, Rita; Fresvik, Annette; Nødland, Svein Ingve; Tvedt, Helge Lea (Research report, 2021)
   I prosjektet har vi undersøkt hva som kan være gode boligløsninger for mennesker med utfordringer innen rus og psykiske helse som har sammensatte og komplekse hjelpebehov. Undersøkelsen er basert på fokusgruppeintervjuer ...
  • Sirkulære Sunnfjord 

   Fresvik, Annette; Harstad, Anne Marthe; Fjelldal, Øystein Martin; Austrheim, Elisabeth (Research report, 2022)
  • «Sirkulære Sunnfjord»– Sluttrapport 

   Fresvik, Annette; Enerstvedt, Anna Kraaijeveld; Fjelldal, Øystein Martin; Harstad, Anna Marthe (Research report, 2022)
   Denne rapporten er den siste i «Sirkulære Sunnfjord» prosjektet. Prosjektet har som mål å bidra til å gjøre Sunnfjord kommune mer bærekraftig og sirkulær ved å identifisere verdikjeder som er egnet for sirkulærøkonomi, ...