• Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970–2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Kårtveit, Bård Helge (Research report, 2019)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forsknings-finansiering (FHF) har engasjert NORCE/UiS for å kartlegge og analysere utviklingen i investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri siste 10 år. Merk at vi i tillegg ...
  • Kartlegging av offshoreansatte 2017. 

   Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   I 2014 gjennomførte IRIS en kartlegging av offshoreansatte på oppdrag av Norsk olje og gass, som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter. I 2018 ble Norce igjen kontaktet av Norsk ...
  • Midtveisevaluering av forskningssenteret CIPSI 

   Fjelldal, Øystein M. (Research report, 2018)
   CIPSI ble etablert som forskningssenter i 2013. Fokusområdet for senteret har vært innenfor områdene cloud computing, datasikkerhet, Blockchain teknologi og stordataanalyse. Dette er anvendt i prosjekter innenfor områder ...
  • Næringsattraktivitet i Arendal kommune 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arendal kommune. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge hvor attraktiv kommunen oppleves som vert og samarbeidspartner for kommunens næringsdrivende. Resultatene fremkommer ...
  • Næringsattraktivitet i Arendal kommune 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (;5/2018, Research report, 2018-06)
   I denne undersøkelsen ønsker Arendal kommune å ta temperaturen på næringsklimaet i kommunen. Gjennom en spørreundersøkelse ønsker kommunen å kartlegge kommunens næringsattraktivitet, og Agderforskning har fått kartleggin ...
  • Næringsattraktivitet i Østre Agder 

   Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østre Agder regionråd. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge kommunene i Østre Agder sin næringsattraktivitet. Med næringsattraktivitet menes i denne sammenhengen hvor ...
  • Næringslivets perspektivmelding for Rogaland 2019 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein M.; Quale, Christian (Research report, 2019)
   NHO Rogaland har bedt NORCE om å utarbeide en ‘perspektivmelding’ for næringslivet i Rogaland, dels basert på NHOS nasjonale perspektivmelding for 20182. Rapporten skal presentere statistikk med relevans for næringslivet ...