• Vestlandet som ledende miljøvennlig energiregion 

      Ervik, Ragna M.L; Randeberg, Erlend; Quale, Christian; Reve, Torger (Research report, 2008)
      Denne rapporten fra IRIS er utarbeidet til Vestlandskonferansen 2008. Rapporten ser på hvilke forutsetninger Vestlandet har som miljøvennlig energiprodusent, hva som er status i dag og hvilke muligheter regionen har fremover. ...