• Consequences of critical events for the social contruction of corporate social responsibility 

   Mikkelsen, Aslaug; Engen, Ole Andreas; Steineke, J.M.; Jøsendal, Kari; Grønhaug, K. (Research report, 2005)
   Applying a social constructivist approach, this paper examines the extent to which critical events in the oil and gas industry influence knowledge and knowledge transfer of corporate social responsibility (CSR). Public ...
  • Endringer i det industrielle miljø 

   Engen, Ole Andreas; Movik, Espen (Research report, 1996)
   Rapporten inneholder en analyse av direkte og indirekte økonomiske konsekvenser av endret aktivitetsnivå i store bedrifter. Analysen har til hensikt å gi et bilde av hva Rosenberg verft og Norwegian Contractors har betydd ...
  • EU-priser på matvarer og nye momsregler - konsekvenser for forbrukere og sysselsetting i Rogaland 

   Leknes, Einar; Engen, Ole Andreas (Research report, 1994)
   Denne rapporten retter fokus mot de direkte økonomiske konsekvenser fjerning av import­vernet for landbruksvarer og innføring av moms på overnatting ved norsk EU-medlemskap vil kunne få for forbrukerne i Rogaland og hvilken ...
  • Internasjonale og nasjonale rammebetingelser for lokal energi- og miljøpolitikk 

   Farsund, Arild Aurvåg; Engen, Ole Andreas; Storås, Harald (Research report, 2000)
   Energi- og miljøpolitikken integreres i økende grad, bl.a. ved at energimyndighetene får ansvar for miljøspørsmål, og miljømyndighetene får ansvar for energispørsmål. Dette har også stor betydning for lokale og regionale ...
  • Kommunenes handlingsrom i grunnskolesektoren 

   Laudal, Thomas; Engen, Ole Andreas; Opedal, Ståle (Research report, 2003)
   Denne rapporten er resultatet av et prosjekt som er utført på oppdrag for Utdannings- og forskningsdepartementet i månedene oktober-desember 2003. Hensikten med prosjektet var i følge departementet: å få bedre innsikt i ...
  • Læring av hendelser i Statiol 

   Austnes-Underhaug, Randi; Cayeux, Eric; Engen, Ole Andreas; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Iversen, Fionn; Kjestveit, Kari; Mykland, Solfrid; Nesheim, Torstein; Nygaard, Gerhard; Skoland, Kathrine (Research report, 2011)
   Petroleumstilsynet (Ptil) har pålagt Statoil å gjennomføre oppfølgende studier etter hendelsen med brønn C06A på Gullfaks den 19. mai 2010. Denne rapporten er en del av Statoils oppfølging og den beskriver resultatene fra ...
  • Rosenberg Verft og lokalt næringsliv 

   Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas (Research report, 1996)
   Prosjektet undersøker hvilken betydning Rosenberg Verft (RV} har for utvikling og vedlikehold av petroleumsrelatert industrikompetanse i Stavanger-regionen. Verftet kjøpte i 1994 for over 1, 1 mill. kr. i varer/tjenester ...
  • Små felt - mange oppgaver 

   Olsen, Odd Einar; Engen, Ole Andreas; Gjelsvik, Martin; Leknes, Einar (Research report, 1996)
   Rapporten vurderer nærings-og sysselsettingsmessige muligheter for Stavanger-regionen (Nord­Jæren) ved utbygging av små petroleumsfelt i Nordsjøen. Beregning av sysselsettingspotensialet er i rapporten koblet sammen med ...
  • Sysselsettingseffekter av vegvedlikehold 

   Engen, Ole Andreas (Research report, 1996)