• Epidemiologiske data frå legevakt, samlerapport for 2019 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm (Research report, 2020)
   Året 2019 var det trettande året som Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) registrerte legevaktaktivitet i Noreg med hjelp av eit utval av sju legevaktdistrikt, som blir kalla vakttårn. Dette er ei av ...
  • Fastlegers tidsbruk 

   Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Eikeland, Ole Johan; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Research report, 2018-02-15)
   Helse- og omsorgsdepartementet har i 2017 bedt Helsedirektoratet gjennomføre en kartlegging av hvordan fastleger fordeler sin tid på ulike arbeidsoppgaver og pasientgrupper. Helsedirektoratet ba Nasjonalt kompetansesenter ...
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2016 

   Eikeland, Ole Johan; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; rapport nr. 4-2017, Research report, 2017-06)
   Rapporten viser at vakttårnregistreringane underestimerer tal kontaktar samanlikna med tal rekningskort i Helfo. Dei sju vakttårna har samla sett hatt ratenedgang dei siste seks åra, inkludert året 2016, der totaltraten ...
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2017 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Research report, 2018-06)
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2018 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Raknes, Guttorm; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; rapport nr. 3-2019, Research report, 2019-06-28)
   Vakttårna sin kontaktrate var i 2018 klart høgare enn dei to føregåande åra, 352,9 pr. tusen innbyggjarar (316,4 i 2017; 317,0 i 2016). Vi ser likevel at vakttårnregistreringane framleis underestimerer tal legevaktkontaktar ...
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2020 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Blinkenberg, Jesper; Raknes, Guttorm (Research report, 2021)