• Energiutnyttelse av avfall 

   Dragesæt, Jørgen (Research report, 1998)
   I forbindelse med Avfallsforum Rogaland sitt dagsseminar den 29. september 1998 om “Energiutnyttelse av avfall i Rogaland - erfaringer og perspektiver”, besluttet styret i Avfallsforum i Rogaland å gi RF - Rogalandsforskning ...
  • Energiutnyttelse av utsorterte avfallsfraksjoner 

   Dragesæt, Jørgen; Rossavik, Mauritz; Storås, Harald (Research report, 2000)
   Prosjektet har som målsetning å gi tilråding vedrørende erfaringer og løsninger for termisk energiutnyttelse av utsorterte avfallsfraksjoner fra næringsavfall. Følgende hovedtema er utredet: • Norske retningslinjer, ...
  • Kvalitetsforbedringsarbeid i norske kommuner og fylkeskommuner 

   Dragesæt, Jørgen (Research report, 2000)
   Kommunenes Sentralforbund har gitt KPMG Consulting, sammen med RF -Rogalandsforskning, i oppdrag å gjennomføre et prosjekt som beskriver, oppsummerer og analyserer modeller og erfaringer fra kommuner og fylkeskommuner ...