• Den daglige dose 

   Dahle, Irene; Brønnick, Kolbjørn; Tungland, Else M. (Research report, 2000)
   Hovedmålet med dette forprosjektet var å utprøve og validere dagbokføring som metode for å kartlegge og analysere utvikling i legemiddel- og rusmiddelbruk hos forskjellige brukergrupper. Hensikten var mellom annet å se om ...
  • ”Godt voksen i ungdommens tidsalder” 

   Skaftun, Jorunn-Elise; Dahle, Irene (Research report, 2002)
   Denne rapporten representerer en tilbakemelding til våre oppdragsgivere NHO og TBL om de erfaringer vi har gjort oss i prosjektet ” Godt voksen i ungdommens tidsalder - Et forsknings- og utviklingsprosjekt om eldre ...
  • ‘Kultur gir helse’ i Eigersund - en evaluering 

   Lie, Terje; Dahle, Irene (Research report, 2000)
   Rapporten dokunenterer erfaringer fra prosjektet 'Kultur gir helse' i Eigersund kommune. Rapporten viser resultatene av en intervjuundersøkelse med et tilfeldig utvalg personer i Egersund i aldersgruppen 67-80 år i 1997 ...
  • Kulturelt mangfold på et hotell 

   Dahle, Irene; Ramvi, Ellen (Research report, 2001)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av det flerkulturelle miljøet ved et hotell i Norge. Beskrivelsen er basert på data samlet inn gjennom feltarbeid og intervju. Resultater av denne studien ble fremlagt muntlig i 2 workshoper ...
  • Mellom medisin og kultur – om utenlandske leger i norsk allmennlegetjeneste 

   Olsson, Tor Bjarne; Brønnick, Kolbjørn; Dahle, Irene (Research report, 2001)
   Utenlandske legers virke i norsk allmennlegetjeneste har periodevis vært omtalt i norske media og på folkemunne. Denne omtalen har ikke alltid vært positiv, og har uansett gitt inntrykk av at utenlandske leger i blant ...
  • Ta styringen – et verktøy for å motivere arbeidstakere til kompetanseutvikling og fortsatt yrkesaktivitet 

   Skaftun, Jorunn-Elise T.; Dahle, Irene (Research report, 2002)
   Formålet med prosjektet ’Ta styringen’ har vært å utvikle et verktøy som kan tas i bruk for å bevisstgjøre og motivere arbeidstakere i alderen 45+ til kompetanseutvikling og fortsatt yrkesaktivitet. Oppdragsgiverne i ...
  • "Ut av Nordsjøen – med helsa i behold": Tap av helsesertifikat i Eurest Support Service A/S 

   Kjosavik, Svein R.; Dahle, Irene (Research report, 2001)
   Hovedmålet i dette prosjektet er å skaffe mer kunnskap om hvem som slutter i Nordsjøen av helsemessige grunner og hvorfor. Det kan bedre muligheten for målrettet satsning innen forebyggende arbeid og være viktig som del ...