• Evaluering av bruken av fylkesplanen for Rogaland 

   Leknes, Einar; Bjelland, Anett; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2009)
   IRIS har på oppdrag fra Rogaland Fylkeskommune gjennomført evalueringen av Fylkesplanen for Rogaland 2006 - 2009. Evalueringen er gjennomført i løpet av perioden juni 2009 til og med august 2009. Evalueringen tok ...
  • Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus 

   Bjelland, Anett; Thesen, Gunnar (Research report, 2007)
   Juni 2004 ble den første trafikksikkerhetshallen i Norge åpnet på Forus i Stavanger. Trafikksikkerhetshallen er et samarbeidsprosjekt mellom Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og Fylkets trafikksikkerhetsutvalget ...
  • Førskolelærermangel i Rogaland 

   Blomgren, Atle; Nødland, Svein Ingve; Bjelland, Anett (Research report, 2009)
   Kompetanse er en sentral forutsetning for en regions utvikling og verdiskaping. Barnehager er et område hvor kommunene i Rogaland rapporterer om problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Kjernekompetansen i barnehagene ...
  • Gårdbrukere i Rogaland og omegn: Kartlegging av deres kompetansebehov 

   Bjelland, Anett; Gressgård, Leif Jarle (Research report, 2009)
   Undersøkelsen ble gjennomført i årsskifte 2008/2009. Målgruppen var gårdbrukere i fylket og målsetningen var å kartlegge interesse og behov for ulike former for kompetanseutvikling i forbindelse med næringsutvikling innen ...
  • Kombibane / bybane Nord Jæren – Drift av transporttilbudet 

   Bjelland, Anett; Heinzerling, Gottfried (Notat, 2007)
   I foreliggende notat gjennomgås en rekke organisatoriske, administrative og driftstekniske forhold som antas å være kritisk for og ved etablering av en kombibane/bybane på Nord-Jæren.
  • Kommunenes samhandling med frivillig sektor 

   Nødland, Svein Ingve; Bergsgard, Nils Asle; Bjelland, Anett; Leknes, Einar (Research report, 2007)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å framskaffe oversikt og kunnskap om kommunenes forhold til frivillig innsats. Det har vi gjort ved en litteraturstudie av nordiske erfaringer og en kartlegging av samhandlingsmønsteret ...
  • Kommunestrukturens betydning for næringslivet i Stavangerregionen 

   Leknes, Einar; Blomgren, Atle; Bjelland, Anett (Research report, 2009)
   Sammenhenger mellom dagens kommunestruktur og verdiskapingen i næringslivet i Stavanger-regionen er hovedtema i denne rapporten. Våre undersøkelser og analyser indikerer at dagens kommunestruktur indirekte er medvirkende ...
  • Storbyenes bruk av og leveranser til Urban Audit 

   Blomgren, Atle; Bayer, Stian Brosvik; Bjelland, Anett (Research report, 2010)
   Urban Audit er en database opprettet av Eurostat som inneholder storbystatistikk for europeiske byer i og utenfor EU. Målet med Urban Audit er å gjøre det lettere å sammenligne livskvalitet i europeiske byer og slik bidra ...
  • Transport av unisert gods -utfordringer knyttet til farlig gods 

   Bjelland, Anett; Heinzerling, Gottfried (Research report, 2008)
   Farlig gods er betegnelsen som brukes for å beskrive etsende, giftige, eksplosive, brannfarlige og helsefarlige stoffer. For å skaffe en bedre forståelsesramme og et bedre faktagrunnlag om de faktiske forhold og problemstillinger ...
  • Visjon og strategi for utviklingen av SørVestbanen 

   Bakke, Ulf; Bjelland, Anett; Heinzerling, Gottfried; Langeland, Anders (Research report, 2006)
   I foreliggende rapport presenteres kortfattet vesentlige resultat av en utredning der samfunnsmessige konsekvenser av en utbygging av Sørlands- og Vestfoldbanen i henhold til konseptet SørVestbanen ble vurdert. Analysen ...