• Industribyggerne 2015 

   Blomgren, Atle; Quale, Christian; Austnes-Underhaug, Randi; Harstad, Anne Marthe; Fjose, Sveinung; Wifstad, Kristina; Mellbye, Christian; Amble, Ida B.; Nyvold, Carl Erik; Steffensen, Tom; Viggen, Jon Ragnar; Iglebæk, Frode; Arnesen, Tor; Hagen, Svein Erik (Research report, 2015)
   Norsk olje og gass har engasjert et konsortium bestående av IRIS, Menon Business Economics, Impello Management, Kunnskapsparken Bodø og Østlandsforskning for å oppdatere IRIS sin 2013-rapport om sysselsetting i norskbasert ...
  • Læring av hendelser i Statiol 

   Austnes-Underhaug, Randi; Cayeux, Eric; Engen, Ole Andreas; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Iversen, Fionn; Kjestveit, Kari; Mykland, Solfrid; Nesheim, Torstein; Nygaard, Gerhard; Skoland, Kathrine (Research report, 2011)
   Petroleumstilsynet (Ptil) har pålagt Statoil å gjennomføre oppfølgende studier etter hendelsen med brønn C06A på Gullfaks den 19. mai 2010. Denne rapporten er en del av Statoils oppfølging og den beskriver resultatene fra ...