• Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland 

   Velle, Gaute; Andersen, Gidske L.; Haave, Marte; Pulg, Ulrich; Schneider, Susanne (Research report, 2013)
   På oppdrag fra Avinor har LFI Uni Miljø undersøkt begroingsalger, bunndyr, fisk, vannplanter, miljøgifter i fisk og vannkjemi for å gjøre opp økologisk status i vassdrag ved Bergen lufthavn Flesland høsten 2012. Analyse ...
  • Hydromorfologiske endringer i Vikja som følge av regulering 

   Andersen, Gidske L.; Gabrielsen, Sven-Erik (Research report, 2013)
   I forbindelse med pågående fiskebiologiske undersøkelser i Vikja, ble LFI Uni Miljø bedt om å gjøre en undersøkelse av hvordan elva hadde fått endret hydromorfologien som følge av reguleringen og hvorvidt en slik undersøkelse ...