• Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet 

      Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Bayer, Stian Brosvik; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd (Research report, 2011)
      Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den bygger på en undersøkelse om organisering av barnehager, og organiseringens betydning for kvalitet. Bakgrunnen for undersøkelsen er de senere årenes ...