• Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle; Zachariassen, Signe M. (Rapport, Research report, 2012-05)
   Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et ...
  • How often do nurses suspect violence and domestic violence in local emergency medical communication centre? A cross-sectional study 

   Steen, Knut; Alsaker, Kjersti; Raknes, Guttorm (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Objective To assess the extent of violence that is revealed by screening at first contact with a local out-of-hours emergency medical communication centre (LEMC; Norwegian ‘Legevaktsentral’). Design Cross-sectional study. ...
  • Overgrepsmottak 2017. Status etter spesialisthelsetjenestens ansvarsovertakelse 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe M.; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Research report, 2017-03)
   Bakgrunn: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Nordlandsforskning har beskrevet utfordringer knyttet til faglig kvalitet, organisering og finansiering ved landets overgrepsmottak. Nklm foreslo i 2009 en rekke ...
  • Overgrepsmottak i Norge 2009 

   Johnsen, Grethe E.; Alsaker, Kjersti; Hunskår, Steinar (Rapport, Research report, 2010-04)
   Bakgrunn: Helsetilbudet til overgrepsutsatte har blitt styrket gjennom sterke nasjonale satsninger. Antallet overgrepsmottak i Norge har økt betydelig i de siste årene, og det er nå minst ett overgrepsmottak i hvert fylke. ...
  • Overgrepsmottakene - Status per juni 2014 

   Johnsen, Grethe E.; Hunskår, Steinar; Zachariassen, Signe M.; Alsaker, Kjersti; Nesvold, Helle (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Research report, 2014-10)
   Bakgrunn: I mai 2014 bestemte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) seg for å gjennomføre en kartlegging av status ved overgrepsmottakene. Bakgrunnen for kartleggingen var den foreslåtte plasseringen av ...
  • Service user involvement in a secure setting before and after the implementation of recovery-oriented practice: A quasi-experimental study 

   Hauso, Grethe Elly Ytreland; Alsaker, Kjersti; Senneseth, Mette (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Aim To measure change in service user involvement in secure mental health units, before and after the implementation of recovery-oriented practice. Design Quasi-experimental study pretest–posttest design with ...
  • Vold i nære relasjoner på et overgrepsmottak: Ressursbruk og kompetansebehov 

   Gustavsen, Linda Mølgaard; Alsaker, Kjersti (Rapport nr. 2-2013, Research report, 2013-05)
   Introduksjon: Nordlandsforskning sin evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge (1) «Det beste må ikke bli det godes fiende» påpeker at få overgrepsmottak i Norge gir et tilbud til vold i nære relasjoner. Med ...