• Kartlegging av den akuttmedisinske kjeden 

   Idland, Siri; Morken, Tone; Allertsen, Merete; Solberg, Line Remme; Halvorsen, Karoline Stadheim; Isern, Cecilie Benedicte; Kongsgård, Håvard Wahl; Nilsen, Jan Erik (Research report, 2019)
   Denne rapporten er utført på bestilling fra Helsedirektoratet, og er et samarbeidsprosjekt mellom NAKOS og NKLM. Bestillingen var en såkalt trendanalyse av den akuttmedisinske kjeden: ambulansetjenesten, AMK-sentralene, ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2018 

   Morken, Tone; Solberg, Line Remme; Allertsen, Merete (Research report, 2019)
   Denne rapporten inneholder oppdaterte og nye data innhentet ved hjelp av elektronisk spørreskjema sendt til alle legevakter (leder) og legevaktsentraler (leder) i Norge høsten 2018. Undersøkelsen er NKLM sin syvende ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2020 

   Allertsen, Merete; Morken, Tone (Research report, 2021)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) etablerte Nasjonalt legevaktregister i 2005. Registeret skal gi systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger om organisering, ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2022 

   Allertsen, Merete; Morken, Tone (Research report, 2022)
   I 2022 er det registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Norges 356 kommuner. Trenden med færre legevakter har flatet ut etter at den har vært synkende frem til 2020. Det er en betydelig økning ...