• Sjøaurebekker i Bergen og omegn 

      Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven-Erik (Research report, 2011)
      Anadrom areal i 25 bekker i Bergen og omegn ble kartlagt etter vannforskriftens kriterier for morfologiske inngrep, status av sjøaurehabitatet og sjøaurebestanden. Kartleggingen avdekket at 19 vassdrag var tydelig forurenset. ...