• Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen i 2018 

      Isaksen, Trond Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Avlesen, Helge; Skoglund, Helge; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Vollset, Knut (Research report, 2019)
      Våren 2018 utførte LFI ved Norce Miljø strømmålinger i østre del av Evangervatnet. Formålet var å undersøke i hvilken grad driftsvannføringen fra Evanger kraftverk kunne påvirke strømmønster og temperatur i Evangervatnet ...