• Fiskebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune, 1999 

      Gabrielsen, Sven-Erik; Johannessen, Arne; Raddum, Gunnar (Research report, 1999)
      Torvedalstjørni ble prøvefisket med nordisk garnserie i september 1999. I tillegg ble tilløpsbekkene undersøkt med elektrisk fiske samt bonitert til samme tidspunkt. Undersøkelsene omfattet en gransking av fiskebestanden, ...