• Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016–2017 og muligheter for avbøtende tiltak 

   Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen (Research report, 2018)
   Rapporten består av tre deler: resultater fra gassmetningsovervåking i 2016 og 2017, en analyse av utgassing i Otra nedenfor Brokke, samt en modellering av tiltak til økt lufting av gassovermettet vann.
  • Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering 

   Pulg, Ulrich; Isaksen, Trond Einar; Velle, Gaute; Vollset, Knut; Stranzl, Sebastian; Espedal, Espen Olsen; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Barlaup, Bjørn Torgeir (Research report, 2018)
   Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter i vassdrag. Dessuten presenterer vi resultater fra egen overvåking av gassmetning i ti norske elver og tåleforsøk med Atlantisk ...
  • Vosso Områdetilnærming - Sluttrapport 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Vollset, Knut; Pulg, Ulrich; Gabrielsen, Sven-Erik; Skoglund, Helge; Normann, Eirik S.; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Velle, Gaute (Research report, 2015)
   Prosjektet Vosso Områdetilnærming har hatt som mål å gjøre en region spesifikk analyse med hovedfokus på interaksjon mellom vill laksefisk og oppdrett, og å komme med konkrete forslag til effektive tiltak for å styrke ...