• Utgygging av Mokovassdraget og dens effkter på fisk 

      Pulg, Ulrich; Helle, Turid M. (Research report, 2012)
      Mokovassdragets nedre del (Moko/Drivo) er en svært produktiv elvestrekning for sjøaure og hører til de viktigste reproduksjonsområder for arten i Dalevassdraget. Moko ovenfor dette området er svært bratt og faller tørr i ...