• Talent eller klient? 

      Tungland, Else M.; Smith-Solbakken, Marie; Claussen, Tor (Research report, 1996)
      Fokus i denne studien har vært unge stoffmisbrukere. Hittil har forskning om stoffmisbruk i stor grad vært fokusert på psykisk og fysisk avhengighet, eller man har tatt utgangspunkt i psykologiske forklaringer som ...