• Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i indre Sævareidfjorden utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Storebø i Austevoll kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse i nordøstre del av vannforekomsten Storebø, i Austevoll kommune. Innsamlingene ble gjennomført 13. november 2014. Formålet med denne ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Alme, Øydis; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved den planlagte nye plasseringa til oppdrettslokaliteten Ådnøy i Høgsfjorden, Sandnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune i 2013 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bjelkavik i Suldal kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Bjelkavik (lokalitetsnr. 11930) i Vindafjorden, Suldal kommune. Innsamlingene ble gjennomført 25. september 2014. Rogaland ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Borgarliflot i Suldal kommune, 2014 

   Lode, Torben; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Borgarliflot i Vindafjorden, Suldal kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevika i Kvinnherad kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Djupevika i Kvinnheradsfjorden, Kvinnherad kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Fosså (lokalitetsnr. 11893) i Austre Ombofjorden, Hjelmeland kommune. Innsamlingene ble gjennomført 27. mai 2015. Bakgrunnen ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Klubben i Tollesundet, Solund kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Klubben i Tollesundet på nordøst siden av Sula i Solund kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Langøyna Ø i Tysvær kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Langoyna O i Nedstrandsfjorden, Tysvar kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert pa ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Skatholmen i Fusafjorden, Fusa kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert pa vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skorpo NV i Kvinnherad kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Skorpo NV i Kvinnheradsfjorden, Kvinnherad kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Sveholmane i Flora kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i resipienten utenfor settefiskanlegget Sørebø ved Øystrebøvatnet innerst i Fuglesetfjorden, Høyanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Veiesund i Flora kommune, 2014 

   Lode, Torben (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Veiesund (lokalitetsnr. 32337) i Solheimsfjorden, nordvest av Stavøya, Flora kommune. Innsamlingene ble gjennomført 10. ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Storskogøya i Snillfjord kommune, april 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved oppdrettslokaliteten Storskogøya, ved Sundlandet sør i Trondheimsleia, Snillfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOM-C undersøkelse fra utslipp fra Lerøy Midnors slakteri på Dolmøya i Hitra kommune, april 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Kvalø, Stian Ervik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved utslippet til Lerøy Midnor ved Dolmøya, sør i Frøyfjorden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...