• Internasjonale og nasjonale rammebetingelser for lokal energi- og miljøpolitikk 

      Farsund, Arild Aurvåg; Engen, Ole Andreas; Storås, Harald (Research report, 2000)
      Energi- og miljøpolitikken integreres i økende grad, bl.a. ved at energimyndighetene får ansvar for miljøspørsmål, og miljømyndighetene får ansvar for energispørsmål. Dette har også stor betydning for lokale og regionale ...