• Samarbeid – Hva sier tannlegene? (SF 09/2007) 

      Olsen, Frank (Report, 2007)
      Rapporten er basert på 5 fokusgruppemøter med både private og offentlige tannleger. Alle tannlegene er i utgangspunktet positive til samarbeid, og hevder at det største problemet for tannhelsen i Troms og Finnmark ikke ...