• Årsstatistikk fra legevakt 2014 

      Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar (Rapport; 2-2015, Research report, 2015-04)
      Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2014. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Disse regningskortene inneholder ...