• Energiplan for Jærregionen 

      Farsund, Arild Aurvåg; Storås, Harald (Research report, 2000)
      I denne rapporten presenteres det metodiske og faglige grunnlaget for arbeidet med energiplan for Jærregionen. Rapporten har fire hovedkapitler: 1. Innledning og metodisk tilnærming 2. Nasjonale rammebetingelser 3. I ...