• Mikroplastforurensing i laksefilet og oppdrettsmiljø 

      Haave, Marte; Gomiero, Alessio (Research report, 2020)
      Denne studien undersøker forekomst og distribusjon av mikroplast i de umiddelbare omgivelsene til et lakseoppdrett, prøvetaking av sedimentene, vannsøylen og fisken. Prosesser som mistenkes å produsere og/eller frigjøre ...