• Forekomst og effekter av mikroplast i dyr langs kysten 

      Haave, Marte; Gomiero, Alessio; Olsen, Anne Berit; Schönheit, Jürgen; Nilsen, Hanne; Bruvik, Kenneth (Research report, 2019)
      Hensikten med studien var derfor å undersøke forekomst og eventuelle effekter av mikroplast på dyr i et plastforurenset område på vestsiden av Sotra utenfor Bergen. En slik undersøkelse vil også gi en pekepinn om nåværende ...