• Kunnskapsbaserte beslutningsverktøy? 

      Andersen, Gisle; Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit (Research report, 2019)
      Denne rapporten er del av prosjektet Syntese av samfunnsvitenskapelige analyser av norsk havforvaltning. Dette er prosjektets norskspråklige sluttrapport, det er også utarbeidet en engelskspråklig sluttrapport. Hovedmålet ...