• Marinbiologisk problemkartlegging i vassområdet Nordfjord i 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alme, Øydis (Research report, 2014)
   Uni Research Miljø, seksjon for anvendt miljøforskning – marin del har på oppdrag frå Vassområde Nordfjord ved Gloppen kommune gjennomført marinbiologisk problemkartlegging i kystvassområder i Nordfjord. Rapporten omfattar ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2013. 

   Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det tidligere er registrert høye forekomster av ...
  • Miljøundersøkelse ved Statoils oljeterminal på Sture i 2013 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på Sture i 2013. Rapporten har som formal a beskrive miljøforholdene i sjøområdet ved Sture og eventuelt påvise forurensning ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Aldøyna ved Værlandet i Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Alme, Øydis; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved den planlagte nye plasseringa til oppdrettslokaliteten Ådnøy i Høgsfjorden, Sandnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Ånnaholmane i Værlandet, Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune i 2013 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Bastli i Jøsenfjorden, Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bjelkavik i Suldal kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Bjelkavik (lokalitetsnr. 11930) i Vindafjorden, Suldal kommune. Innsamlingene ble gjennomført 25. september 2014. Rogaland ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Borgarliflot i Suldal kommune, 2014 

   Lode, Torben; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Borgarliflot i Vindafjorden, Suldal kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune, 2013 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøyfjorden, Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Djupevika i Kvinnherad kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Djupevika i Kvinnheradsfjorden, Kvinnherad kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Fosså i Hjelmeland kommune, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Fosså (lokalitetsnr. 11893) i Austre Ombofjorden, Hjelmeland kommune. Innsamlingene ble gjennomført 27. mai 2015. Bakgrunnen ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kalvøya ved Værlandet, Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Klubben i Tollesundet, Solund kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Klubben i Tollesundet på nordøst siden av Sula i Solund kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kobbavik i Finnøy kommune 2013 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kobbavik i Fognafjorden, Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Langøyna Ø i Tysvær kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Langoyna O i Nedstrandsfjorden, Tysvar kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert pa ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Rongøy i Øygarden kommune, 2015 

   Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Rongøy (lokalitetsnr. 29276) i Hjeltefjorden, Øygarden kommune. Innsamlingene ble gjennomført 25.mars 2015. Formålet ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skåtholmen i Fusa kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Skatholmen i Fusafjorden, Fusa kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert pa vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skorpo NV i Kvinnherad kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Skorpo NV i Kvinnheradsfjorden, Kvinnherad kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Store Teistholmen i Sandnes kommune, 2014 

   Lode, Torben; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Store Teistholmen i Høgsfjorden, Sandnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...