• Marin Overvåking Rogaland - Statusrapport mai-2012 

   Vassdal, Tone; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer data fra det påbegynte overvåkingsprogrammet “Marin Overvåking Rogaland” og inneholder resultater fra prøvetakinger i perioden, mai 2010 til og med april 2012. Overvåkingsprogrammet er finansiert ...
  • Marin overvåking Rogaland, Statusrapport april 2015 

   Torvanger, Ragni; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Alvestad, Tom; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Undersøkelsen omfatter en vurdering av de biologiske, fysiske og kjemiske forhold over et stort sjøareal i Rogaland. De biologiske undersøkelsene inneholder bunndyrsprøver og makroalger. Tetthet av mikroalger i vannmassene ...
  • Overvåking av makroalgesamfunn i fjordområdene i Hordaland i 2016 

   Alme, Øydis (Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra makroalgeundersøkelser i Hordaland i 2016. Arbeidet er en del av miljøovervåkingsprogrammet “Marin Overvåking Hordaland” og er gjort på oppdrag fra Blue Planet AS. Hensikten ...