• Jobbspesialister i NAV 

      Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla (Research report, 2020)
      Fram til 2016 har NAV kjøpt størsteparten av oppfølgingstjenester til arbeidsinkludering hos eksterne tjenesteleverandører. I Meld. St. 33 (2015–2016) annonserte Arbeids- og sosialdepartementet at NAV i framtida skal tilby ...