• Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland 

   Velle, Gaute; Andersen, Gidske L.; Haave, Marte; Pulg, Ulrich; Schneider, Susanne (Research report, 2013)
   På oppdrag fra Avinor har LFI Uni Miljø undersøkt begroingsalger, bunndyr, fisk, vannplanter, miljøgifter i fisk og vannkjemi for å gjøre opp økologisk status i vassdrag ved Bergen lufthavn Flesland høsten 2012. Analyse ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 

   Birkeland, Ina Bakke; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Postler, Christoph; Pulg, Ulrich; Stöger, Elisabeth (Research report, 2019)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015 

   Velle, Gaute; Haave, Marte; Olsen, Espen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (Research report, 2016)
   Denne undersøkelsen er en oppfølging av Vannforskriften ved Bergen Lufthavn, som gjennomføres hvert tredje år. Undersøkelsen inkluderer Fleslandsvassdraget og Lønningsvassdraget. Begge vassdragene har nedslagsfelt som blir ...
  • Bolstadelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke (Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK Produksjon AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Bolstadelva. En kartlegging av de fysiske ...
  • Daleelva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Daleelva. En kartlegging av de fysiske og ...
  • Datarapport for prosjektet: "LIV" 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Sandven, Ole; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godtfred A. (Research report, 2009)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og Unifob Miljøforskning gjennomføres det i perioden 2006–2011 et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der Unifob jevnlig har oppdrag. Prosjektet har hatt ...
  • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget 

   Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven-Erik; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler undersøkelser foretatt i Eidfjordvassdraget i perioden 2004–2012. Resultatene viser at bestandssituasjonen for laks i vassdraget fortsatt er kritisk, med lav gytebestand, forholdsvis lave ...
  • Habitatkartlegging av Lærdalselva fra Voll bru til sjø 

   Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Stranzl, Sebastian (Research report, 2017)
   Uni Research Miljø ble spurt om å gjennomføre en fiskebiologisk grovkartlegging i Lærdalselva på strekningen nedstrøms Kuvelda. Bakgrunnen var at kommunen ønsket a ha et større kunnskapsgrunnlag for strekningen i forbindelse ...
  • "LIV" – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Bolstadelva i perioden 2006–2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut (Research report, 2011)
   "LIV" – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Bolstadelva i perioden 2006–2011 Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt ...
  • "LIV" – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Daleelva i perioden 2006–2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut (Research report, 2011)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI Uni Miljø jevnlig har oppdrag. Prosjektet har ...
  • "LIV" – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Ekso i perioden 2006–2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut (Research report, 2011)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI Uni Miljø jevnlig har oppdrag. Prosjektet har ...
  • "LIV" – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Matreelva i perioden 2006–2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut (Research report, 2011)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI Uni Miljø jevnlig har oppdrag. Prosjektet har ...
  • "LIV" – livet i vassdragene: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Modalselva i perioden 2006–2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut (Research report, 2011)
   Som en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI Uni Miljø jevnlig har oppdrag. Prosjektet har ...
  • "LIV" – livet i vassdragene: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Teigdalselva i perioden 2006–2011 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Vollset, Knut (Research report, 2011)
   om en del av det pågående miljøsamarbeidet mellom BKK og LFI Uni Miljø har det i perioden 2006–2011 blitt gjennomført et samordnet prosjekt for de seks "BKK-elvene" der LFI Uni Miljø jevnlig har oppdrag. Prosjektet har ...
  • Livet i vassdragene 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Halvorsen, Godtfred A.; Sandven, Ole; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut; Normann, Eirik S. (Research report, 2013)
   Prosjektet Livet I Vassdragene (LIV) er et samarbeid mellom LFI Uni Miljø og BKK som omfatter miljø­undersøkelser i seks elver der BKK er regulant og der LFI Uni Miljø i en årrekke har utført fiskebio­logiske undersøkelser ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2008 

   Vassenden, Gisle; Johannessen, Per (Research report, 2009)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevåg-område, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2009 

   Vassenden, Gisle (Research report, 2009)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevåg-område, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2010 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2010)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevåg-område, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Miljøtiltak i Gaupåsvatnet i samband med planlagt E16 mellom Arna og Vågsbotn 

   Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Haave, Marte; Wiers, Tore (Research report, 2014)
   Det føretrekte trasevalet for ny E16 mellom Arna og Vågsbotn går over Gaupåsvatnet. Statens vegvesen ynskjer bistand til å sikre akseptable konsekvensar på naturmiljøet i vatnet. For å kunne vurdera konsekvensane bør alle ...
  • Modalselva: Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II") 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Halvorsen, Godtfred A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik S.; Skoglund, Helge (Research report, 2019)
   Siden 2006 har NORCE LFI på oppdrag fra BKK AS gjennomført et miljøsamarbeid som omhandler bestandssituasjonen for laks og sjøaure samt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i Modalselva. En kartlegging av de fysiske og ...