• Marinbiologisk miljøundersøkelse i Namsos havn og indre Namsenfjorden i 2012 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni (Research report, 2012)
   Denne rapporten tar for seg de marine miljøforholdene ved Namsos i 2012. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Namsos kommune. Rapporten omfatter undersøkelser av hydrografi, næringssalter, kornfordeling og kjemiske ...
  • Miljøundersøkelse ved Kollsnes prosessanlegg i 2013 

   Haave, Marte; Johannessen, Per; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på vegne av Statoil Petroleum AS ved Kollsnes prosessanlegg i 2013. Det har tidligere blitt utført flere marine undersøkelser ...
  • MOM C-undersøkelse ved Korsneset i Halsa kommune, mars 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Korsneset i Vinjefjorden i Halsa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved lokalitet Edøya i Hitra kommune, Mai 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Edøya i Frøyfjoden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Stokkvika i Hemne kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Stokkvika i Hemnefjorden i Hemne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Urda i Surnadal kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Urda i Trangfjorden i Surnadal kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Fuglåsen, Smøla kommune August 2012 

   Haugen, Rune; Hatlen, Kristin; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Fuglåsen i Ramsøyfjorden, Smøla kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Omsøyholman i Hitra kommune, Mai 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Omsøyholman i Frøyfjorden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rundklumpen, Bjugn kommune August 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rundklumpen i Valsfjorden, Bjugn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse ved Hogsneset i Averøy kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Lygre, Frøydis; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Hogsneset i Averøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto; Alvestad, Tom (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra marinbiologiske og kjemiske undersøkelser gjort i sjøområdet omkring produksjonsanlegget på Mongstad (oljeterminal, raffineri og gassbehandlingsanlegg) i 2012. Anlegget drives ...