• Fastlønn ved legevaktarbeid 

      Godager, Geir; Iversen, Tor; Morken, Tone; Hunskår, Steinar (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin; Rapport nr. 4-2015, Research report, 2015-12-15)
      Det er en viktig målsetning i den nasjonale helsepolitikken at det skal være lik tilgang til helsetjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted. Dagens legevaktordning, der befolkningen tilbys et lokalt forankret ...