• Kunnskapsstatus om familieråd - Erfaringer og effekter 

      Havnen, Karen J. Skaale; Christiansen, Øivin (Research report, 2014)
      Kunnskapsstatusen om familieråd er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med det formål å skaffe tilveie et samlet kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av familieråd i Norge. ...