• Oppfølgende undersøkelser i Mosvatnet 1999 

      Molversmyr, Åge (Research report, 2000)
      Forholdene i Mosvatnet i 1999 var avvikende fra det en har registrert tidligere år, ved at det var lavt algeinnhold og klart vann gjennom hele sesongen. Forekomsten av blågrønnalger var ubetydelig. Selvrensningsevnen er ...