• Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland 

      Velle, Gaute; Andersen, Gidske L.; Haave, Marte; Pulg, Ulrich; Schneider, Susanne (Research report, 2013)
      På oppdrag fra Avinor har LFI Uni Miljø undersøkt begroingsalger, bunndyr, fisk, vannplanter, miljøgifter i fisk og vannkjemi for å gjøre opp økologisk status i vassdrag ved Bergen lufthavn Flesland høsten 2012. Analyse ...